Drobečková navigace

Úvod > Kariérový poradce > Nabídka

Nabídka

Konzultační hodiny: čtvrtek od 13,30 do 15h, nebo po domluvě předem.  

S čím za mnou?

  • Nabízím služby kariérového poradenství, tedy pomoc a podporu žákům a jejich rodičům při rozhodování o střední škole a budoucí profesi. To znamená mimo jiné:
  • Individuální konzultace (termín po domluvě)
  • Workshopy pro rodiče a žáky
  • Projektové dny ve škole
  • Setkávání se studenty SŠ a lidmi z praxe
  • Propojení školy s firmami a zaměstnavateli 
  • Přihlášky na SŠ, vydávání zápisových lístků

Nabídka pro žáky a rodiče

Je u vás doma často na pořadu otázka „Kam po základce?“  U nás ve škole se věnujeme tomuto tématu především v 8. a 9. třídě v rámci předmětu Pracovní činnosti/Volba povolání. 

V 8. třídě se žáci zaměřují na sebepoznání a nácvik sebereflexe (1. pololetí) a následně poznávání profesí a situace na trhu práce (2. pololetí). Žáci si zakládají své portfolio pro budoucí využití na střední škole (při přijímacích zkouškách nebo u maturity) a pro příjímací pohovor na praxi, stáž, brigádu příp. práci. 

Ve druhém pololetí 8. třídy zařazujeme diagnostiku (testy a dotazníky) směrem k volbě povolání. Všechny výsledky testů i dotazníků jsou se žáky reflektovány. V případě zájmu rodičů i za jejich přítomnosti.  

V 9. třídě v 1. pololetí řešíme se žáky finální kroky k volbě střední školy/oboru, podání přihlášek a efektivní přípravě na přijímací zkoušky (vč. psychologie zkoušky). Součástí výuky ve volbě povolání jsou i individuální konzultace. 

Žáci si připraví svůj životopis, žádost o brigádu (motivační dopis) a seznámí se se svými právy a povinnostmi pro vstup na trh práce (pracovní právo). Vyzkouší si přijímací pohovor (pro některé bude součástí přijímacího řízení na střední školy). 

Ve 2. pololetí pracují deváťáci na svém projektu s cílem, aby po nich ve škole zůstalo něco prospěšného ostatním. Věnují se tématům, které přímo nebo nepřímo souvisí s pracovním životem (například plánování projektu, týmová spolupráce…).  

Probíhají i jiné aktivity či projekty napříč školou či ve spolupráci s třídními učiteli, které podporují kariérový rozvoj žáků např. workshopy se žáky na 1. stupni, projekt Rodiče představují svou profesi, Jeden den na středí, exkurze do firem aj. 

Po celou dobu docházky na naši školu mají možnost žáci i rodiče využít individuální konzultace k rozhodování se o další vzdělávací cestě a budoucím profesním uplatnění. Týká se to nejen žáků posledních ročníků a jejich rodičů, ale i např. při rozhodování se o studiu na víceletém gymnáziu. 

 

Kontakty na poradenství k volbě školy/profese mimo školu:

 

 

Zajímavé odkazy k volbě střední školy a budoucí profese: