Drobečková navigace

Úvod > Speciální pedagog > Náprava poruch učení

Náprava poruch učení

Pro nápravu DYSLEXIE  

 

        * Cvičení pro rozvoj čtení; P. Svoboda, PORTÁL

        * Cvičení pro dyslektiky: V.; O. Zelinková, DYS

        * Čítanka pro dyslektiky I., II., III., IV.díl; TOBIÁŠ

        * Čtení mě baví I.díl, II.díl; Zelinková, DYS

        * Čtení pro mne; J. Bednářová, PPP BRNO

        * Čtenářské tabulky - základní soubor; J. Novák, TOBIÁŠ

        * Čtenářské tabulky - rozšiřující soubor; J. Novák, TOBIÁŠ

        * Dyslexie; D. Jucovičová, H. Žáčková, D+H

        * Hrajeme si s písmeny - rozlišování hlásek; O.Zelinková, DYS

        * Když dětem nejde čtení 1., 2., 3.; S. Emmerlingová, PORTÁL

        * Nauč mě správně číst; H. Tymichová, PRÁCE

        * Učíme se číst s porozuměním, autor R.Šup (2.-5.roč)

        * Učíme se číst s porozuměním pro 5.ročník ZŠ; R.Šup

        * Základy čtení I., II.; Z.Michalová, TOBIÁŠ

 

    Pro nápravu DYSORTOGRAFIE 

 

        * Dysortografie; D. Jucovičová, H. Žáčková, D+H

        * Pracovní sešit pro nápravu VPU v Jč I.díl, II.díl; TOBIÁŠ

        * Cvičení pro dyslektiky: I.- VI.; O. Zelinková, DYS

        * Psaní mě baví; O.Zelinková, DYS

        * Psaní s hraním; J. Bednářová, PPP BRNO

        * Barevná pravidla; Z.Michalová, MM

        * DiPo - Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem;

                     OLDIPO s.r.o,

        * Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení; Věra Pokorná

 

    Pro nápravu DYSGRAFIE 

 

        * Co si tužky povídaly; J. Bednářová, COMPUTER PRESS

        * Dysgrafie; D. Jucovičová, H. Žáčková,D+H

        * Čáry máry I., II., Z. Michalová,

        * Šimonovy pracovní listy 5., 9., 12., PORTÁL

        * Jedním tahem, Uvolňovací grafomotorické cviky; J. Bednářová, R. Šmarda, DYS

 

    

 

Pro nápravu DYSKALKULIE

 

        * Početní představy 1, 2, 3, 4; Z. Michalová

 

Pro nápravu deficitů DÍLČÍCH FUNKCÍ 

 

        * Smyslové vnímání; D. Jucovičová, H. Žáčková, D+H

        * Zrakové vnímání. Optická diferenciace I., II.; J. Bednářová, DYS

        * Sluchová analýza a syntéza; O. Zelinková

        * Hrajeme si s písmeny; O. Zelinková

        * Prostorová orientace; J. Bednářová, PPP BRNO